07

февруари

2010

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 22 януари 2010 г.

Информация за изпълнението на ПРСР към 22 януари 2010 г. може да изтеглите оттук .