20

юли

2010

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 юли 2010 г.

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
• приети заявления – 5433 бр.
• сключени договори – 4167 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 265 630 236 лв.
• субсидия по сключени договори – 1202 620 213 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 200 303 775 лв.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
• приети заявления – 2639 бр.
• сключени договори – 1867 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 716 640 434 лв.
• субсидия по сключени договори – 472 487 445лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 119 344 619 лв.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 138 бр.
• одобрени заявления – 25 бр.
• отхвърлени заявления – 6 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 181 492 134 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 471 302 997 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 57 бр.
• одобрени заявления – 0 бр.
• отхвърлени заявления – 1 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 20 481 295 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 274 650 694 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
• приети заявления – 787 бр.
• одобрени заявления – 56 бр.
• отхвърлени заявления – 62 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 259 868 762 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 248 902 190 лв.

Справка за усвояването на средствата по всички мерки по ПРСР може да изтеглите оттук.