Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 30 септември 2010 г.

Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
• приети заявления – 5433 бр.
• одобрени заявления – 498 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 265 630 236 лв.
• субсидия по сключени договори – 199 739 139 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 200 303 775 лв.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
• приети заявления – 2639 бр.
• одобрени заявления – 1928 бр.

• отхвърлени заявления – 498 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 716 640 434 лв.
• субсидия по сключени договори – 485 444 378 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 119 344 619 лв.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 138 бр.
• одобрени заявления – 39 бр.
• отхвърлени заявления – 9 бр.

• заявена субсидия по подадените заявления – 181 492 134 лв.
• субсидия по сключени договори – 48 696 212 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 471 302 997 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 57 бр.
• одобрени заявления – 5 бр.
• отхвърлени заявления – 21 бр.

• заявена субсидия по подадените заявления – 20 481 295 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 274 650 694 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
• приети заявления – 787 бр.
• одобрени заявления – 138 бр.
• отхвърлени заявления – 159 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 259 868 762 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 248 902 190 лв.

* Информацията обхваща само подадените заявление до 2009 г. включително. Информацията по стартиралия прием през 2010 г.  не е включена, поради неокончателното въвеждане на всички  подадените заявления.
Справка за усвояването на средствата по всички мерки по ПРСР може да изтеглите оттук.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни