Изменена е индикативната годишна работна програма по ОП Конкурентоспособност

От публикуваната от МИЕТ информация става ясно, че от графика отпада схема „Създаване на регионални бизнес инкубатори”. Тaка, единствената схема, по която ще имат възможност да кандидатстват предприятията през 2012 г. остава схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 за 2012 г., актуализирана към 11.09.2012 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни