Кандидатстване по Инструмента за МСП на Хоризонт 2020

На сайта на Евро Програми ЕООД вече e достъпна подробна информация относно възможностите за финансиране за иновации по Инструмента за малки и средни предприятия към програмата „Хоризонт 2020“. Тази схема е насочена към развиващи се, високоиновативни МСП с амбиции за участие на световния пазар.

По програмата се финансират иновации в няколко различни области:

– Революционни (пробивни) иновации в ИКТ;
– Биотехнологии;
– Биотехнологии в сферата на здравеопазването;
– Космически изследвания;
– ИКТ решения за здравословен живот и достойно остаряване;
– Еко-иновации;
– Иновации за нисковъглеродна и ефективна енергийна система;
– Интелигентни концепции за транспорт и мобилност;
– Стимулиране на използването на нанотехнологиите, авангардните материали и усъвършенстваните производствени системи;
– Нови бизнес модели за приобщаващи и иновативни общества;
– Развитие и изследване на сигурността;
– Иновации за постигане на устойчиви и конкурентоспособни селско стопанство, горско стопанство, хранително-вкусова промишленост, производство на биологична основа;
– Иновации в областта на т. нар. „синя” икономика.

В сравнение със схемите, финансиращи иновации по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, програма „Хоризонт 2020“ предлага възможности за финансиране в по-големи размери, но и поставя по-високи изисквания пред иновационния капацитет и потенциал за развитие на фирмите-кандидати. Това се обуславя и от факта, че ако кандидатствате по тази програма, ще се състезавате с фирми от цяла Европа.

Ако програмата представлява интерес за Вас, можете да се запознаете с общите условия за кандидатстване тук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни