Консултация по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми е свързано с редица изисквания и предпоставки. Чрез една лична консултация, предоставена от експерт на „Евро програми“ ЕООД, Вие ще можете да разберете дали Вашата проектна идея попада в обхвата на подпомагане по процедурата, дали планираните разходи са допустими за финансиране, какъв режим на подпомагане да изберете, какви дейности да заложите за изпълнение по проекта, така, че той да получи по-висок резултат при оценката.

Консултацията преминава през следните етапи:
1. Клиентът представя своето инвестиционно намерение.
2. Консултантът предоставя подробна информация относно: кой и при какви условия може да кандидатства по посочената програма; размера и интензитета на безвъзмездното финансиране и видовете режими на подпомагане, които могат да се приложат; документите, които се подготвят и подават при кандидатстване; процедурата за кандидатстване и процедурата за изпълнение на проекта.
3. Предоставят се подробни насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка и се набелязват конкретните стъпки, които той трябва да извърви, в процеса на подготовка на кандидатстването.

Консултацията е съобразена с конкретния казус на клиента и включва отговор на всички допълнително зададени от него въпроси.

Консултацията може да бъде предоставена чрез 1) лична среща с консултант на Евро програми ЕООД в градовете София, Варна и Бургас или 2) онлайн чрез Skype.

Цената на консултацията е 120 лв. с ДДС.

Ако желаете да направите консултация с наш експерт, моля попълнете формата по-долу:

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни