Мерки за ускоряване усвояването на средствата по ПРСР

Заради бавното обработване на проекти през последните три години и малкото сключени договори от фонд „Земеделие“ се увеличава рискът в края на годината България да загуби пари по Програмата за развитие на селските райони. Въпросът вече не е дали, а колко ще загубим и ако прогнозите в началото на 2011 г. бяха за 80 – 120 млн. евро, вече са нараснали най-малко на 183 млн. евро.

Разчетите на земеделското министерство показват, че за да не загуби страната нито едно евро, до края на годината трябва да плати още 384 млн. евро.

Основната причина, за да няма плащания, е липсата на достатъчно сключени договори, което се дължи на забавената обработка на проектните документи, подадени през последните три години, единодушни са българските и европейските експерти. Бюджетът на програмата за 2007 – 2013 г. е 3.27 млрд. евро. По данни на фонд „Земеделие“ към 1 май тази година са изплатени общо 679.4 млн. евро, а са договорени 1.155 млрд. евро.

За да няма отписване на средства в края на годината, по думи на зам.-министърът на земеделието Светлана Боянова, която отговаря за управлението на земеделската програма, ще бъдат предприети драстични мерки, така че много бързо да се обработят подадените проекти от 2008 г. до 2011 г.

До края на юни ще бъдат изчистени всички проекти от 2008 и 2009 г., а до 30 септември и тези от 2010 г., е заявил Румен Порожанов, изпълнителен директор на фонд „Земеделие“. По данни на Светлана Боянова, към момента за 2009 г. са останали 189 проекта, а за 2010 г. – 1385.

Драстично съкращаване на броя на документите за одобряване на плащанията е другата мярка, която предприема управляващият орган на земеделската програма. Вече ще се изискват само договор, заявление за плащане, фактура за направените разходи и приемо-предавателен протокол.

С цел улесняване отпускането на банкови кредити на фирмите се предвижда да се въведе т.нар. доверителна сметка на кандидата, каквато практика съществува и в други европейски страни. Идеята е на всеки бенефициент да му се превежда цялата сума по проекта в ескроу сметка, но от нея той ще може да тегли суми само според изпълнението на проекта. По този начин фондът ще гарантира пред банките, че този проект се изпълнява успешно и те ще могат да си възстановят след това парите.

България разчита ЕК да увеличи за страните членки авансовите плащания от 20 на 50 на сто, като се очаква решението да бъде взето още тази седмица. Сред дългосрочните мерки са и електронното подаване на заявления.

За ускоряване усвояването на средствата по ПРСР ще помогне и прелокирането на 243 млн. евро от 7 неатрактивни мерки към тези с най-голям интрес, а именно мерките, финансиращи проекти на млади фермери, модернизация на стопанствата и нвестиции в общините. За осъществяване на прехвърлянето на посочените средства все още се чака одобрението на ЕК.

Източник: в-к Дневник

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни