Министерството на земеделието одобрява изкупвачи и преработватели на енергийни култури

От Министерството на земеделието обявиха, че от утре, 15 ноември 2007 г. до 10 декември 2007 г. ще се приемат документи за кандидатстване за одобрение на изкупвачи и първи преработватели на енергийни култури. Чрез въвеждането на Системата за одобрение ще отпадне искането за депозиране на гаранция в полза на Разплащателна агенция, съгласно изискванията за условията и реда за подпомагане на производителите на енергийни култури.
 

Документите ще се подават в дирекция „Аграрно развитие” на Министерство на земеделието и продоволствието.

Със заповед на министъра на земеделието и продоволствието Нихат Кабил комисия ще одобрява кандидатите за изкупвачи и първи преработватели на енергийни култури чрез извършване на проверки на място.

Проверките ще се извършват ежеседмично в срок до 12.12.2007 г. На интернет страницата на МЗП на 15.12.2007 г. ще бъде публикуван Списък на одобрените изкупвачи и първи преработватели на енергийни култури.

Земеделските стопани, които ще кандидатстват през следващата година по схемите за подпомагане за енергийни култури, трябва да представят сключени договори с преработватели или изкупвачи, включени в списъка на одобрените оператори.

 
Заявлението за  одобряване на изкупвачи и първи преработватели на земеделски култури, може да изтеглите оттук .

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни