Много повече заявки от очакваното по схема «Квалификационни услуги, обучение за заети лица»

Двойно повече заявки за финансиране, отколкото са отпуснатите пари, са подадени по схема «Квалификационни услуги, обучение за заети лица»

При голям интерес от страна на потенциалните бенефициенти приключи набирането на проектни предложения по схема «Квалификационни услуги, обучение за заети лица» по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, което започна на 30 юли, 2007 г. Схемата се администрира от Агенцията по заетостта.
До крайния срок 1 октомври 2007г., са подадени 650 проектни предложения на обща стойност 66 938 106 лева, докато бюджетът на схемата е 35 204 940 лева. Той предвижда да бъдат обучени 38 000 работещи, а обявените нужди на компаниите вече са за 74 861. От тях около 33 000 са заети в големи предприятия, над 23 000 в малки и микро и близо 19 000 в средни предприятия.
Договорите с избраните фирми трябва да бъдат подписани до края на декември.
 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни