МТСП връчва първите ваучери за обучение на кандидатите по ОП „Развитие на човешките ресурси”

4000 работници са подали заявка за включване в курсове за обучение по мярката „Аз мога".

Те ще повишат квалификацията си или ще развият други умения, което може да им помогне да си намерят по-лесно работа при евентуално съкращение. Общият бюджет на схемата е 26 млн. лв., като се очаква да бъдат обхванати минимум 27 000 лица, посочват от социалното министерство.

От 10 януари започва отпускането на ваучери за обучение на безработни. Докато трае обучението, стипендията е в размер на 8 лв. на ден за дните, в които се обучават, след което в рамките на една минимална работна заплата те могат да получават субсидирана заетост. След приключване на обучението бюрата по труда да подпомогнат безработните да се реализират на пазара на труда, като за кратък период от време ние субсидираме и допълващо възнаграждение в рамките на тази операция. За тази мярка са предвидени 250 млн. лв., които трябва да стигнат за подобряване на квалификацията на около 65 000 безработни.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни