Мярка млад фермер стартира през юни

МЗХ планира да отвори мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски производители на 1 юни. Това съобщи на семинар в Пловдив заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. Това ще бъде втората мярка, която, поради големия интерес към нея, ще стартира преди Програмата за развитие на селските райони да бъде официално одобрена от ЕК.

Индикативният бюджет по приема ще бъде в размер на 35 млн. евро. Това значи, че само в този прием ще бъдат финансирани 1400 кандидата.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни