На 14 април стартира приемът по мярка 4.1 по ПРСР

Със заповед на Министъра на земеделието, 14.04.2014 г. е определена за начална дата на приема по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони. Приемът ще приключи, както следва:

  • на 18.05.2015 г. за проекти за инвестиции само за закупуване на земеделска техника;
  • на 08.06.2015 г. за проекти за комбинирани инвестиции.

В този прием не са допустими за подпомагане разходи за инвестиции свързани с напояване и отводняване, разходи по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

ЗАПОВЕД № РД 09-213 от 27.03.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни