На 26 Октомври стартира приемът по мярка 4.1 по ПРСР

Със заповед на Министъра на земеделието е определен срок за прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони от 26 Октомври до 7 Декември.

Бюджетът на финансовата помощ за този прием е 237 млн. евро.

Кандидати от предходния прием по мярка 4.1., за които няма издадена заповед за одобрение могат да участват в предстоящия период на прием по облекчена процедура чрез подаване на искане за прехвърляне на заявление за подпомагане.

Заповед РД09-755/04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне период на прием по мярка 4.1 на ПРСР 2014-2020

За подробна консултация и разработка на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, може да се свържете с консултантите на ЕВРО ПРОГРАМИ ЕООД на телефон 0878 21 16 500887 63 41 23 или e-mail:office@evroprogrami.com

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни