На 30 ноември стартира приемът по мярка 4.2 по ПРСР

Със заповед на Министъра на земеделието е определен срок за прием на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони от 30 Ноември до 18 Декември включително.

Бюджетът на финансовата помощ за този прием е 100 млн. евро.

В този прием не са допустими за подпомагане разходи по проекти за колективни инвестиции с изключение на проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи/организации на производители

ЗАПОВЕД № РД 09-781 от 06.11.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.2

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни