Над 800 проекта са подадени в първия прием по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

На 08 юли 2015г. приключи първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК).

Към момента постъпилите проектни предложения са над 800 на брой. Процесът по оценка на проектните предложения ще стартира след 20 юли 2015г., като е планирано да приключи по график. Предвижда се процесът по сключване на договори с одобрените за финансиране кандидати да стартира през месец декември 2015г.

В момента проекти по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ могат да подават кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства (в срок до 08 септември 2015г.) и кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги (в срок до 09 ноември 2015 г.).

До края на 2015 г. ще стартира приемът по още две схеми в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“:

– през Септември – схема „Подкрепа за иновации в предприятията“;

– през Декември – схема „Енергийна ефективност в МСП“.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни