23

март

2015

Наредба за условията и реда за прилагане на мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г.

МЗХ публикува финален вариант на проект на Наредба за условията и реда за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..

Приемът по мярката ще бъде отворен на 14 април.

Финалния вариант на проекта на Наредбата може да бъде изтеглен оттук.