Наредба за условията и реда за прилагане на мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014 – 2020 г.

МЗХ публикува финален вариант на проект на Наредба за условията и реда за прилагане на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..

Приемът по мярката ще бъде отворен на 14 април.

Финалния вариант на проекта на Наредбата може да бъде изтеглен оттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни