Националният гаранционен фонд издаде гаранции за 50 млн. лв.

Със средствата ще се покрива до 50% от кредитния риск по заеми на малки и средни предприятия
 

Националният гаранционен фонд (НГФ) подписа споразумения с пет търговски банки за отпускане на портфейлни гаранции на стойност 50 млн. лева. Това са Банка ДСК, Райфайзенбанк, ПИБ, МКБ Юнионбанк и Интернешънъл Асет Банк. В момента НГФ води преговори за подписване на споразумения с още седем финансови институции – ОББ, СИБанк, SG Експресбанк, Уникредит Булбанк, Алианц Банк, ЦКБ и ЧПБ Тексимбанк.

Целта на споразуменията е да улесни достъпа на български малки и средни фирми до банково финансиране чрез осигуряване на допълнителни гаранции за получаване на кредит. Капиталът на НГФ е 80 млн. лв. Фондът ще поема до 50% от кредитния риск, като останалите 50% се поемат от банката-партньор. За всички банки условията по гаранционните споразумения, които са сключили с фонда, ще са еднакви.

Фондът ще предлага две гаранционни програми на банките-партньори. Чрез първата ще се издават гаранции на малки и средни предприятия за инвестиционни кредити. За тях ще могат да кандидатстват стартиращи фирми и вече съществуващи фирми с реална дейност над 1 година. Максималната гарантирана сума за стартиращи фирми ще е до 250 000 лева, а за съществуващи фирми  – до 500 000 лв. Гаранциите ще могат да се се ползват за кредити с до 10 годишен срок.

Втората гаранционна програма е за експортно ориентирани фирми, които желаят да изтеглят оборотен кредит. При тази схема гарантираната сума и за съществуващите и за стартиращите фирми ще е до 250 000 лева, а срокът на гаранцията – до 2 години.

Търговските банки поеха ангажимент срещу предоставената от Фонда гаранция да разглеждат в по-кратки срокове исканията на фирмите за кредит, както и да предлагат по-гъвкави схеми при обезпеченията и по-благоприятни лихвени условия.

Националният гаранционен фонд е дъщерно дружество на Българска банка за развитие и беше учреден в края на 2008 г. За създаването на НГФ и разработването на гаранционните схеми е използван опита на гаранционни фондове от Франция, Австрия, Италия, Белгия и др. европейски страни.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни