Националният иновационен фонд ще финансира проекти и през новата година

20.2 милиона лева са предвидени за 2008 година за НИФ.

През 2008 г. Националният иновационен фонд ще започне да финансира проекти до 5000 лева чрез т.нар. "ваучерна схема". Целта на тази схема е преди всичко фирмите да бъдат свързани с отделните ВУЗ-ове. Това стана ясно, по време на конференция за перспективите пред Националния иновационен фонд (НИФ).

За две години и половина, от създаването на НИФ досега, са организирани четири конкурсни сесии за проекти. Подадени са били общо 788 проектни предложения. С 319 бенефициенти вече има сключени договори. Общата стойност на одобрените проектни предложения възлиза на 93 милиона лева. В рамките на първите три сесии фондът е отпуснал субсидия на 218 проекта за над 31,6 млн. лв. В четвъртата сесия за 101 проекта е осигурено финансиране за 16,8 млн. лв.

Общата цел на Иновационния фонд е увеличаване на конкурентоспособността на българските предприятия. Това може да се постигне чрез реализацията на 2 конкретни подцели: да се насърчи иновационната активност в предприятията и да се активира връзката между предприятията и научните институти в областта на технологичното развитие.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни