Необходими промени в условията по предстоящия прием по програма конкурентоспособност

На 23 февруари от „Министерството на иновациите и растежа“ публикуваха за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ и обявиха с апломб, включително чрез няколко последвали обществени мероприятия, факта, че до края на месец март планират старта ѝ.

Защо са тия фанфари след като отчетеното закъснение в отварянето на приема е повече от половин година, не е ясно.

Четейки условията за кандидатстване, излъгани остават надеждите на много потенциални кандидати изобщо да могат да се възползват от средства по процедурата, за да модернизират бизнесите си.

Това е така, тъй като за пореден път Управляващият орган на програмата разписва условия за кандидатстване, които не са съобразени с актуалната икономическа обстановка, пазарна ситуация, обществени и демографски тенденции и реалните нужди на фирмите, чиито интереси е призван да защитава.

Най-озадачаващите изисквания в проекта на Условия за кандидатстване:

1. Изискването за максимален оборот ОБЩО за трите години – 2020, 2021 и 2022, от не повече от 450 хил. лева за микро-предприятия и не повече от 800 хил. лева за малки предприятия.

Микро и малки фирми, които имат оборот над посочените са НЕДОПУСТИМИ за кандидатстване. Най-общи сметки обаче показват колко са несъстоятелни тези изисквания, защото, само разходите на действащи фирми, плащащи пълния договорен размер на възнаграждения, осигуровки и данъци, надхвърлят, изискуемия максимален оборот.

Нека разгледаме изикването за оборот от 450 хил. лева за микро-предприятия. Това са фирми с персонал до 9 човека включително. Изчисленията показват, че само разходите за труд (средна работна заплата + осигуровки за работодател), за 7 човека, за трите години общо, за един работодател, възлизат на над 450 хил. лева. Това значи, че микро-предприятията със 7, 8 и 9 човека отпадат изобщо от листа с потенциалните кандидати. А всяко едно предприятие има и разходи за суровини, материали и външни услуги, които в най-добрия случай са поне толкова, колкото и разходите за труд. Т.е., групата на потенциалните кандидати микро-предприятия се свива още.

Още по-фрапантен е примерът с  изисквания максимален оборот за малки предприятия. Това са фирми с персонал от 10 до 49 човека включително. Въз основа на данни на НСИ, изчислихме, че само разходите за труд (средна работна заплата + осигуровки за работодател), за 10 човека (това е най-малкото възможно предприятие в тази група), за трите години общо, за един работодател, възлизат на 721 273 лева. Това е 90% от търсения максимален приход за трите години от 800 000 лева. А всяко едно предприятие има и разходи за суровини, материали и външни услуги, които в най-добрия случай са поне толкова, колкото и разходите за труд. От посочения пример става ясно, че малки предприятия с оборот от 800 хил. лева общо за 2020, 2021 и 2022 г., НЕ биха могли да се самоиздържат и ако все още са на пазара, то част от дейността им най-вероятно попада в сивия сектор на икономиката. На практика това изискване НЕ дава възможност на малки предприятия, спазващи закона изобщо да кандидатстват по програмата.

2. Условията за кандидатстване не разглеждат като семейни, фирми, които са собственост на партньори с общо дете, но живеещи без брак.

Съгласно данни на НСИ от последното преброяване, семейните двойки с деца, живеещи в съжителство без брак, са 27.3% от всички семейни двойки с деца в страната, което идва да покаже, че Управляващият орган дискриминира близо 30% от потенциалните кандидати от групата на семейните предприятия.

3. Условията за кандидатстване не допускат и кандидатстването на микро-предприятия, които имат седалище и развиват дейност на територията на общините Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Айтос, Карнобат, Севлиево, Троян, Лом, Велинград, Панагюрище, Пещера, Карлово, Нова Загора, Ботевград, Самоков, Свиленград, Харманли, определяйки ги като селски общини.

Управляващият орган на програмата обаче пропуска факта, че тези общини отпадат от списъка на селските райони за програмния период 2023 – 2027 година. Така, на практика, тези предприятия няма да могат кандидатстват за евро финансиране нито по програма Конкурентоспособност и иновации, нито по програмата за развитие на селските райони, по която се финансираха в предходния програмен период.

Във връзка с представените проблеми от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД вече подготвихме и изпратихме до Управляващия орган на програмата предложение за промени. Дали те ще бъдат приети или не, ще стане ясно, когато бъдат публикувани окончателните Условия за кандидатстване и процедурата бъде отворена за прием.

Междувременно, всеки заинтересован може да се запознае с проекта за Условия за кандидатстване и в срок до 7 март да изпрати до Управляващия орган на програмата аргументирани предложения за промяна. След това предложенията ще бъдат разгледани, част от тях ще бъдат приети и в края на март процедурата ще бъде отворена за прием на проекти.

Проекта на Условия за кандидатстване може да изтеглите от ТУК.

Нашите предложение за промяна, може да прочетете ТУК.

Обобщена информация за процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ може да намерите ТУК.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни