Нов краен срок за оценка на проектите по ДБУТ

Със съобщение на интернет страницата на ОП „Развитие на човешките ресурси“, Агенцията по заетостта информира, че поради големия брой на проектите по схема BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, тяхната оценка се удължава до 31 март 2017 г..

Напомня се, че кандидатите следва да проверяват редовно профила си в ИСУН, тъй като чрез него оценителната комисия ще осъществява комуникацията си с тях.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни