16

октомври

2015

Нови 160 проекта по мярка 121 бяха одобрени за финансиране

Държавен фонд „Земеделие” одобри още 160 от прегледани 164 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия по тях е 20 537 236 лв. Отхвърлени са 4 проекта, тъй като не отговарят на изискванията за допустимост.

Одобрените проекти представляват само част от всички заявления за подпомагане, които попадат в рамките на определения бюджет по мярка 121 от ПРСР 2007-2013.

Преди седмица ДФЗ одобри първите 221 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ с общ размер на субсидията 29 171 920 лв.

Така общият брой на одобрените проекти в извънредния прием по мярка 121, проведен през Септември, стана 381, а заявената субсидия по тях – 49 709 156 лева.

Още 403 проекта предстои да бъдат разгледани.

Етикети