Нови 3 проекта, подготвени от „Евро програми“ ЕООД, са одобрени за финансиране

През изминалата седмица три компании, които се довериха на „Евро програми“ ЕООД за подготовката на своите проекти, получиха одобрение за тях и сключиха договори за финансирането им с ДФЗ.

Проектите са по мярка 311 и мярка 312 по Програмата за развитие на селските райони. Два проекта са свързани с развитие на селски туризъм, а един е за изграждане на сервизна база за ремонт на земеделска и тежкотоварна техника. По два от проектите е заявено и е одобрено максималното финансиране от 391 166 лв.. По третия одобрен проект безвъзмездната помощ е 200 000 лв.. И трите проекта ще бъдат реализирани на територията на селски общини, с което ще допринесат за икономическото оживление на районите и за разкриването на нови работни места.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни