Нови дати за прием на проекти по мерките по ПРСР

15 септември е последният срок за тази година за прием на проекти по мерки 123, 312, 321 и 322 по Програмата за развитие на селските райони.

Това е рeгламентирано със заповеди на Министъра на земеделието от 31.08.2009 г. Заповедите изменят тези от 27.04.09 г. на предходния Министър, според които по съответните мерки трябваше да има още един период на прием до края на 2009 г.

Искането за спиране на приема по посочените мерки след 15 септември е на ръководството на ДФ Земеделие, а мотивът е, невъзможността на служителите на фонда и разплащателната агенция да се справят с работата и да обработят натрупващите се проекти.

Периодите за прием през 2010 г. ще станат ясни през месец Декември.

 

Мярка

Период на прием

Бюджет (евро)

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

02.09.-30.09.2009

18 084 158

01.10.-22.12.2009

В този периода на прием ще се приемат само проекти за:
• инвестиции за ликвидиране на замърсяване с нитрати;
• привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства в съответствие с изискванията на стандартите на ЕС;
• инвестиции за преминаване на стопанството към биологично производство.

18 084 158

122 „Подобряване на икономическата  стойност на горите”

01.09.-18.12.2009

 982 476

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

03.08.-15.09.2009

16 961 693

223 „Първоначално залесяване на не земеделски земи”

30.09 – 11.12.2009

958 513

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

26.07.- 28.10.2009

3 536 914

29.10.- 31.12.2009

3 536 914

312„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

01.07.- 15.09.2009

12 222 397

313 „Насърчаване на туристическите дейности”

26.06.-28.09.2009г.

907 126

29.09.- 31.12.2009

907 126

321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

15.07.- 15.09.2009

52 212 699

322 „Обновяване и развитие на населените места”

01.08.- 15.09.2009

40 989 675

 

 
 

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни