26

септември

2008

Нови дати за старта на мерки 311 и 312

Обявеният за 1 октомври старт на мярка 311 и мярка 312 се отлага съответно за края на тази и началото на следващата година.

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” е 01.12.2008г.

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” е 01.01.2009 г.