Нови дати за старта на схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“

От „Агенцията по заетостта“, която админситрира част от схемите по ОП „Развитие на човешките ресурси“, публикуваха нови дати за старта на схема „Осигуряване на трудов живот на хора над 50 години и на продължително безработни” и схема  „Подпомагане и насърчаване на заетостта в браншове с недостиг на работна ръка” .

Според актуализирания график, първоначално планираните да стартират през месеците март и април схеми, ще бъдат отворени за кандидатстване през четвъртото тримесечие на годината.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни