Нови одобрени проекти по схемата за стартиращи иновативни предприятия

През изминалата седмица бяха публикувани нови шест, одобрени за финансиране проектa по схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” по ОП Конкурентоспособност. Списъка им може да изтеглите оттук .

До момента по схемата бяха одобрени други шестнадесет проекта. Прави впечатление, че това са основно по-големи проекти, безвъзмездното финансиране по които е над 300 хил. лв. Потвърждение за това е и фактът, че при максимално допустима безвъзмездна помощ от 391 166 лв. за проект, са раздадени средно по 326 413 лв. Общата сметка показва, че финансирането по всички одобрени до момента проектa е 7 181 082 лв. Съпоставката с общия бюджет по схемата сочи, че все още остават неразпределени 642 238 лв., което значи, че ще бъдат подпомогнати още два-три проекта.
Схема „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия” беше затворена за кандидатстване през месец юли миналата година. След като станат ясни резултатите  от оценката на всички подадени до тогава проекти, схемата ще стартира отново. Срокът, в който това трябва да се случи, е второто тримесечие на годината.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни