Нови схеми в подкрепа на заетостта и бизнеса ще стартират ОП РЧР

Схемите „Първа работа“ и „Ново работно място“, по които ще бъдат насочени близо 38 млн. лв., ще осигуряват обучения и последващо включване в заетост на близо 4 000 безработни младежи до 29-годишна възраст. Те, в съчетание с изпълняваната в момента схема „Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“, ще осигурят подкрепа от страна на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за изпълнение на целите на Националната инициатива „Работа за младите хора“, която беше приета от правителството на Р. България в края на м. март.

Други две нови схеми са насочени към стимулиране на въвеждането на гъвкави форми на заетост в предприятията, осигуряване на социални придобивки на работното място, както и към насърчаване на географската мобилност на работещите в България.

Сроковете, в рамките на които ще стартират схемите, все още не са ясни. 

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни