Нови схеми за бизнеса ще бъдат обявени до края на годината по ОП „Конкурентоспособност“

 

До края на годината предстои да бъдат обявени още две схеми – за внедряване на иновации в предприятията (30 млн. евро) и за зелени технологии в големи предприятия (40 млн. евро), става ясно от публикуваната изменена индикативна годишна работна програма по ОП „Конкурентоспособност“.

Схемата, по която ще се отпускат грантове за енергийна ефективност в предприятията, няма да стартира и тази година, но се очаква в началото на следващата. Схемата ще се реализира съвместно с ЕБВР. За това по линия на оперативната програма са отделени 150 млн. евро. Тази седмица се очаква правилата за отпускането на безвъзмездната помощ да бъдат окончателно одобрени. Това ще бъде иновативна по същността си схема, при която за първи път оценката на проектите ще бъде изнесена извън администрацията. Очаква се този подход да бъде много по-широко застъпен през следващия програмен период.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни