10

декември

2008

Нови възможности за кредитиране на МСП

За заеми за срок до 10 години, с до три години гратисен период и максимална сума до 1 млн. евро ще могат да кандидатстват фирмите. Средствата могат да се използват за средносрочно и дългосрочно инвестиционно кредитиране, за предекспортно финансиране, както и за финансиране на проекти по структурните фондове на ЕС.

Повече може да прочетете в електронната страница на в-к Капитал .