24

юли

2008

Няма да бъдат спирани парите по оперативните програми

След като на 23 юли излезе докладът на Европейската комисия, се разбра, че фирмите и земеделските производители, които все още се колебаят дали да кандидатстват по програмите, защото не е ясно дали ще бъдат спрени средствата по тях или не, няма от какво да се безпокоят.
 

В доклада ясно е подчертано, че няма да бъдат спирани средствата по новите финансиращи програми, в които влизат ОП Кoнкурентоспособност, ОП Развитие на човешките ресурси, програма Развитие на селските райони. Относно информацията за спрените средства по програма ФАР, бихме искали да уточним, че става въпрос за замразени средства по инфраструктурни проекти. Организациите, които подготвят кандидатстването си по третите фази на схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП” и схема “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” могат да бъдат спокойни, че средствата по тях също не са спрени.