Обществено обсъждане на документация по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”

Преди да обяви прием на проекти по схема „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“, управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува проект на Насоки за кандидатстване по схемата.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 14.04.2011 г. (включително) на следната електронна поща: tz.prodanova@mee.government.bg.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни