Обучаващи организации могат да кандидатстват самостоятелно с проекти по схема за безвъзмездна помощ

Финансират се разходи за обучения, СМР, закупуване на оборудване

Размерът на безвъзмездната помощ е 75% от общите допустими разходи по проекта и се предоставя в рамките на Компонент II и Компонент III по схема “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” – фаза 3 по програма ФАР.
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни