Обявени са датите за старта на няколко мерки по програма РСР

На 1 октомври стартират мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и мярка 311 ”Разнообразяване към неземеделски дейности”,  информира заместник-министърът на земеделието. Мерките ще финансират проекти за развитие на селски туризъм, ВЕИ, производство, услуги и други неземеделски дейности в селски райони.

По-рано – на 1 септември, трябва да стартират така наречените “общински мерки” – мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” .

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни