Обявиха старта на първите мерки по програма „Развитие на селските райони“

От 17 април земеделските производители могат да подават проекти за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по:

Мярка 112 „Създаване стопанства на млади фермери“

Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“

Не е обявен краен срок за кандидатстване.

Мярка „Модернизиране на земеделски стопанства“ е с най-висок бюджет от всичките 22 мерки по програма „Развитие на селските райони“. За периода 2007 – 2013 по мярката ще бъдат разпределени безвъзмездни финансови средства на стойност 572 311 816 евро. За справка, финансовата помощ средно за един проект по идентичната мярка 1.1 по програма САПАРД е била 129 992 евро. Това значи, че с бюджета по новата Мярка 121, могат да бъдат финансирани повече от 4000 проекта.

Условията и изискванията за кандидатстване по Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ може да видите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни