Очаква се стартът на 3-та фаза по схема „Подкрепа за конкурентноспособността на МСП, по ФАР

През месец май трябва да стартира третата фаза на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП” по ФАР.

Това е записано в годишна работна програма, публикувана на интернет страницата на Изпълнителна агенция по Програма ФАР към Министерство на икономиката и енергетиката. Максималният размер на финансирането по схемата е 50 000 евро. С проекти могат да кандидатстват малки и средни производствени предприятия. Финансират се инвестиции в нови машини и оборудване, консултантски услуги за въвеждане на международни стандарти, професионално обучение.

Предходните две фази по схемата преминаха при много  голям интерес от страна на фирмите. По първа фаза, кандидатстването по която се проведе през септември 2006 г., бяха подадени 1443 проектни предложения, а по втората, проведена през март 2007 г. – 1306. От тях, малко повече от 400 фирми бяха одобрени да получат финансиране.

Повече за изискванията и условията за кандидатстване по третата фаза на схема „Подкрепа за конкурентноспособността на българските МСП”, по ФАР, може да научите от секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни