Очаквано голям интерес по мярка 112

836 проекта са подадени до момента през текущия прием по мярка 112 според информация на в-к „Капитал“. С проектите е заявен половината от общия бюджет по мярката. Приемът на проекти продължава до 11 септември.

В случай, че по време на приема бъдат подадени повече проекти, отколкото могат да бъдат финансирани с наличния бюджет от 40 млн. евро, проектите ще се финансират според броя на точките, които събират по следните критерии:

– Проекти на млади фермери със завършено средно или висше образование в сферата на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика, както и тези, които притежават сертификат за завършен 150-часов курс в същите области – 25 т.;

– Проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор „Животновъдство” – 30 т.;

– Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство, или са преминали към биологично производство – 20 т.;

– Проекти на млади фермери, които са кандидатствали или възнамеряват да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони – 20 т.;

– Проекти от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник – 5 т..

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни