Одобрени проекти по схема Подобряване на производствения капацитет в МСП-2-ри прием

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъци с класираните, т.е. събиращи поне 51 точки, проектни предложения, подадени във Втори краен срок за набиране на проектни предложения по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

Приложение № 1 „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране“

Приложение № 2 „Списък с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране“

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни