Одобрени са първите проекти за нови предприятия по Програмата за развитие на селските райони

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. вече са одобрени първите проекти за изграждане на нови и модернизиране на съществуващи предприятия в преработвателния сектор. Инвестиции в тази сфера се финансират по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от програмата. На заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (EКОП) в петък – 16 април, одобрение получиха 12 проекта с инвестиции на обща стойност 51.2 млн. лв.
 

Четири от одобрените проекти предвиждат изграждане на изцяло нови предприятия, в т.ч. – винарска изба, две консервни фабрики и мелничен комбинат. Инвестициите по тях възлизат на над 20 млн. лв. По Програмата за развитие на селските райони се покриват до 50% от извършените инвестиционни разходи по даден проект след неговото коректно изпълнение.

Останалите проекти, също получили одобрение по ПРСР, са за модернизиране и обновяване на съществуващите предприятия в месопреработвателния бранш, зърнено-мелничарската промишленост и преработката на плодове и зеленчуци.

Предстои до седмица одобрените кандидати да бъдат поканени от Държавен фонд „Земеделие” за подписване на договори за безвъзмездно финансиране по програмата. В петък – 23 април, ще се състои следващо заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (EКОП), на което отново ще се разглеждат проекти по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР.

По Мярка 123 са подадени общо 138 проекта с инвестиции на стойност 115 млн. евро.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни