Одобрени са първите три схеми за подкрепа на бизнеса по Оперативна програма „Конкурентоспособност”

Одобрени са първите три схеми за подкрепа на бизнеса, както и критериите за избор на проекти по тях, в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Това стана днес на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, председателстван от зам.-министъра на икономиката и енергетиката Нина Радева.

Според европейските изисквания, за да стартира една схема за безвъзмездна помощ по Оперативна програма, Комитетът за наблюдение трябва да одобри критериите за избор на проекти.

На днешното заседание бяха предложени и приети критериите за избор на проекти по три схеми, насочени директно към бизнеса, по една операция по приоритет 4 за проект на Българската агенция за инвестиции и общи критерии по приоритет „Техническа помощ“.
Тези критерии за избор на отделните операции ще служат за определяне на целевите групи и инструментите на въздействие, въз основа на които да бъдат разработени детайлни насоки за кандидатстване.

Предложените три схеми за бизнеса са:
1)„Схема за подкрепа на стартиращи иновативни фирми“ по Приоритетна ос 1;
2)„Схема за технологично модернизация и управление“ по Приоритетна ос 2;
3)„Схема за въвеждане на международно признати стандарти“ по Приоритетна ос 2.

„Тези схеми са едни от най-масовите и с най-голям потенциал за успешна реализация, като изборът им е естествено обусловен от очакванията на бизнеса и прогнозите за най-голям интерес за участие по тях“, подчерта председателят на Комитета за наблюдение зам.-министър Нина Радева.

Тя уточни, че това са пилотни схеми, с които се цели да се провери готовността и капацитета на фирмите успешно да усвояват европейски средства по Структурните фондове – с нови цели и по нови правила.

Обявите за стартиране на първите грантови схеми по Оперативната програма се очаква да бъдат публикувани през месец септември 2007 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни