Одобряват програма „Развитие на селските райони“ до края на декември

Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. на България е изпратена в Брюксел за окончателен преглед и се очаква да бъде приета на заседание на Комитета по развитие на селските райони на ЕК, което ще се проведе в периода 19 – 20 декември 2007 г. Това съобщи зам.-министърът на земеделието и продоволствието Димитър Пейчев.
 

По Програмата ще се прилагат 22 мерки, които са групирани в четири приоритетни оси. За периода 2007-2013 г. предвидените средства за усвояване по нея са в размер на 3 241 938 392 евро.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни