ОП Конкурентноспособност ще стартира до две седмици

Европейската комисия официално одобри Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г."

Това обяви днес министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров на специално събитие по този повод в присъствието на председателя на Представителството на Европейската комисия в България Н. Пр. Майкъл Хъмфрис и цялото ръководство на Министерството на икономиката и енергетиката.

"Оперативната програма „Конкурентоспособност" е първата официално подписана от Европейската комисия и това е знак за нейната значимост", подчерта министър Димитров. Той допълни, че програмата съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика в следващия седемгодишен период.

Програмата ще се реализира чрез целенасочена финансова подкрепа за българския бизнес, така че да успее да преодолее конкурентния натиск на общия пазар. Общият й бюджет за целия седемгодишен период е 1 162 млрд. евро, като от тях приблизително 988 млн. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите близо 175 млн. евро са от националния бюджет.

Министър Петър Димитров благодари на екипа, отговорен за разработването и изпълнението на програмата – дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Председателят на Представителството на Европейската комисия в България Н. Пр. Майкъл Хъмфрис обяви, че днешният ден е исторически за България, тъй като Оперативната програма „Конкурентоспособност" е ключова за развитието на страната, на икономиката ни и на обществото като цяло.

Атанас Кирчев, директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", която е Управляващ орган на Оперативната програма подчерта, че програмата на практика очертава новата икономическа политика на България като страна-член на Европейския съюз.

В следващите 15-20 дни ще бъде обявен и стартът на първите грантови схеми в рамките на програмата, по които бизнесът ще може да кандидатства с проекти за усвояване на средства, стана ясно още по време на срещата.

 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни