ОП „Рибарство“ предоставя над 1,6 млн. лв. за модернизация на рибовъдна ферма

Най-големият до момента проект за модернизация на рибовъдна ферма за отглеждане на дъгова пъстърва ще бъде финансиран със средства от Оперативна програма „Рибарство”, съобщиха от Управляващия орган на програмата.

Сключеният договор е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”.

Бенефициентът, фирма „Салвелинус Рея Фиш” КД от гр. Доспат ще инвестира 2 761 978 лв. в реализацията на този проект. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 657 187 лв.

За модернизацията на съществуваща садкова база за пъстърва ще бъдат закупени нови пластмасови садки, с които ще бъдат подмени съществуващите и излизащи от употреба стари метални. Предвидено е и осигуряването на сортировъчни решетки, сервизен катамаран, плаваща платформа за хранене и сортиране, лодка, система за течен лед, пералня за мрежи за даки, система за радарно наблюдение, система за видео наблюдение и др., с които като цяло ще бъде подобрена добрата производствена практика на фермата.

Производствената програма на бенефициента за отглеждането на пъстърва ще остане 900 т. годишно, каквато е и към настоящия момент.

Очаква се проектът да бъде завършен през месец декември 2012 г., като с реализацията му ще бъдат създадени 7 нови работни места.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни