Още 150 млн. евро в подкрепа на бизнеса по инициативата JEREMIE

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент – предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа на бизнеса.

 

Основната цел на финансовия инструмент е подобряването на достъпа до заемен ресурс от страна на МСП, чрез значително намаление на предлаганите лихвените нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения процент към малките и средни предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането предоставено по JEREMIE и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните институции. По този начин ще бъде постигнато ефективно намаление наполовина на лихвения процент за бизнеса. Българските МСП ще могат да използват нисколихвените кредити както за финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства. Максималният срок на заемите ще бъде 10 години. Наред със  значително по-ниските лихви, кредитите ще имат също по-ниски нива на обезпечение и такси за обслужване.

Средствата по продукта ще се отпускат към бизнеса от кредитни институции, които трябва да осигурят 50% съфинасиране по инструмента. По този начин кредитният ресурс за МСП ще бъде удвоен до 300 млн.евро. Кредитните институции, които ще отпускат заеми на МСП по новия инструмент, се избират от Европейският Инвестиционен Фонд, който управлява Джереми инициативата в България. Очаква се заемите да бъдат достъпни за МСП през първото тримесечие на 2013 г. и отпускането им да продължи до края на 2015 г. Заеми ще могат да се теглят в лева и в евро.

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни