Още 157 проекта по мярка 121 бяха одобрени за финансиране

Държавен фонд „Земеделие” одобри нови 157 от разгледани общо 183 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия по тях е 23 472 647 лв. Отхвърлени са 26 проекта, тъй като не отговарят на условията за допустимост.

Така общият брой на одобрените проекти в извънредния прием по мярка 121, проведен през Септември, стана 538, а заявената субсидия по тях – 73 181 803 лева.

Още 220 проекта предстои да бъдат разгледани.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни