30

септември

2016

Отпускат още 25 млн. лева по „Ново работно място“

Членовете на комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) гласуваха увеличение на бюджета на процедура „Ново работно място“ с 25 млн. лв.. Управляващият орган ще публикува допълнително информация със списък на договорите за финансиране с допълнителния ресурс след извършаване на процедура по оптимизация на бюджетите на класираните проектни предложения.