Още 49 проекта отпадат по ДБУТ

От Министерството на труда и социалната политика публикуваха списък на още 49 проекта, които отпадат поради административно несъответствие и допустимост по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Списъка може да изтеглите от тук

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни