Още 55 млн. лева за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията

С Решение РД-16-1749/09.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 54 903 858.16 лева безвъзмездна финансова помощ за категорията „големи предприятия“.

По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата за внедряване на иновации в предприятията се увеличава от 176 244 759.65 лева на 231 148 617.81 лева. Това ще позволи да бъдат финансирани допълнително 33 големи предприятия.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни