Още 73 проекта от извънредния прием по мярка 121 са одобрени

На четвъртото си заседание, проведено на 23 октомври, Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри още 73 от разгледаните 77 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия е 11 207 703.25 лв..

Отхвърлените 4 проекта са с обща сума на заявената субсидия 302 333 лв. Те не отговарят на изискванията за допустимост.

Напомняме, че одобрените проекти представляват само част от всички заявления за подпомагане, които попадат в рамките на определения бюджет по мярката от старата Програма за развитие на селските райони.

Общият брой на одобрените проекти от проведените до момента заседания на Експертната комисия за прозрачност по мярка 121 от септемврийския прием е вече 538, а стойността на одобрената субсидия 73 181 803 лв.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни