От 15 до 28 септември 2007 г. ще се приемат проекти по шеста мярка по САПАРД

От 15 до 28 септември 2007 г.   /включително/ в  Държавен фонд „Земеделие” ще се приемат проекти за финансиране по програма САПАРД по шеста мярка /1.4 от НПРЗСР/ „Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти”, реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие” на редовното си заседание от 04.09.2007 г. Мярката ще се отвори само за бенефициенти общини. До 31 октомври 2007 г. се удължава  крайният срок за договаряне на средствата по програма САПАРД, реши още УС на Фонда.

Управителният съвет одобри бюджет за Комисия за избор на проекти по  шеста мярка в размер на 1 842 000 лева, за финансова подкрепа на общините в сферата на инвестициите в горското стопанство.

Подпомагането ще се извърши съгласно Наредба № 35 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по програма САПАРД.

Документите за кандидатстване ще се приемат в Централно управление на ДФ „Земеделие”-Агенция САПАРД.

С тези последни средства по програма САПАРД ще се приключи успешно нейното използване за българските бенефициенти и общини.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни