¼ от проектите в първия прием по ОП „Иновации и конкурентоспособност” ще бъдат финансирани

Точно 844 броя проекти са били подадени в първия, от общо трите предвидени приема, по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, отчетоха от Министерството на икономиката. До 8 юли, когато беше крайният срок на този първи прием, са постъпили 128 проекта на микро предприятия, 433 са били поидадени от малки предприятия и 283 от средни предприятия. Право да кандидатстват имаха предприятия с основна икономическа дейност в сектори с нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. Сред тези сектори са производство на хранителни продукти и напитки, производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекла, обработка на кожи, производство на обувки, производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон, производство на мебели, производство на метали и метални изделия, печатна дейност, производтво на изделия от каучук и пластмаси и др.

Общият размер на заявените общи допустими разходи по подадените проекти е 724 599 137,62 лева, като от тях 435 720 873,62 лева е размерът на заявената безвъзмездна помощ. Програмата предвижда предприятията от нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства да получат общо 117 349 800 лева безвъзмездно финансиране, което означава, че около 200, от всички 844 проекта, ще могат да бъдат финансирани.

Приемите по схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП” продължават, като до 8 септември проекти ще мога да подават предприятията с икономическа дейност в секторите с високотехнологични и средно високотехнологични производства, а до 9 ноември ще кандидатстват фирмите с основна дейност в секторите на „интензивни на знание услуги“.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни